Taaldebat - Language debateArgief
Tuis /
Home
Briewe /
Letters
Kennisgewings /
Notices
Skakels /
Links
Nuus /
News
Fiksie /
Fiction
Po?sie /
Poetry
Taaldebat /
Language debate
Opiniestukke /
Essays
Boeke /
Books
Film /
Film
Teater /
Theatre
Musiek /
Music
Slypskole /
Workshops
Opvoedkunde /
Education
Artikels /
Features
Visueel /
Visual
Expatliteratuur /
Expat literature
Gayliteratuur /
Gay literature
Xhosa
Zulu
Nederlands /
Dutch
Rubrieke /
Columns
Geestelike literatuur /
Religious literature
Hygliteratuur /
Erotic literature
Sport
Wie is ons? /
More on LitNet
LitNet is ’n onafhanklike joernaal op die Internet, en word as gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en Media24 bedryf.
Senior watch slim, Jaeger Le Coulter Masters Series must not replica watches miss. Jaeger Le Coulter's master series is swiss replica watches an entry - level series in the brand, but it replica watches sale also has a complex style to replica watches online the sky.

MEDIA STATEMENT
by the
MULTILINGUALISM ACTION GROUP (I-MAG)
One small step for i-MAG, one giant leap for multilingualism in South Africa!

These words accurately capture the significance of an event that will take place on Thursday, 21 August 2003. On this day the Multilingualism Action Group (i-MAG) will be publicly launched at Guga S’thebe in Washington Drive, Langa, Cape Town

The launch will start at 18:00 for 18:30 and will end at 20:30, when refreshments with a true African flavour will be served by a local caterer.

Speakers at the event are: Mr Mhlobo Jadezweni (Department of African Languages, Stellenbosch University and chair of i-MAG), Ms BP Sonjica (Deputy Minister of Arts, Culture, Science and Technology), Prof Cynthia Marivate (CEO of the Pan South African Language Board and patron of i-MAG), Ms Elinor Sisulu (writer and academic and patron of i-MAG), and Ms. Alet van Huyssteen (Western Cape Language Committee and deputy chair of i-MAG).

An imbongi (praise-singer) will show up, and cultural items will be performed by two school groups, poets Peter Snyders, Abner Nyamende and Pedro Dausab, the Sign Language Project and musician Zanele Mbude. Organisations involved in i-MAG will set up information tables.

Dr Sydney Zotwana, former deputy chair of the Western Cape Language committee will act as Master of ceremonies.

All proceedings will be interpreted in Afrikaans, English, isiXhosa and South African Sign Language.

I-MAG is the broadest coalition of languages yet to be launched in South Africa. Our membership include speakers of several official and non-official languages representing 20 different organisations. Our objective is clear and in line with the Constitution of South Africa: to promote multilingualism in all spheres of life, and to mobilise communities to that end.

We have already spoken with one voice (but in many languages) on such issues as language policy in parliament and the public broadcaster, and in future we intend to broaden and intensify our efforts to put language equity on the agenda as a central priority in transforming the South African society.

I-MAG enjoys the patronage of ex-president Dr Nelson Rolihlahla Mandela, PANSALB CEO Prof Cynthia Marivate, and celebrated writer and academic Ms Elinor Sisulu.
Do not miss this historical event!

(For more information, contact our secretary at tel. 021-887 2713, fax no. 021-887 2710, or e-mail: mag@linguasek.co.za)


MEDIAVERKLARING

deur die

MEERTALIGHEIDSAKSIEGROEP (I-MAG)

“Een klein treetjie vir i-MAG, een reuse sprong vir veeltaligheid in Suid-Afrika!”

Hierdie woorde onderstreep die betekenis van ’n gebeurtenis wat op Donderdag 21 Augustus 2003 sal plaasvind. Op daardie dag word die Meertaligheidsaksiegroep (i-MAG) in die openbaar bekendgestel by Guga S’thebe in Washington-rylaan, Langa, Kaapstad.

Die bekendstellingsfunksie begin om 18:00 vir 18:30 en sal duur tot 20:30, waarna verversings met ’n egte Afrikageur deur ’n plaaslike spysenier bedien sal word.

Sprekers by die geleentheid is: Mnr Mhlobo Jadezweni (Departement Afrikatale, Universiteit Stellenbosch en voorsitter van i-MAG), Me BP Sonjica (Adjunk-minister van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie), Prof Cynthia Marivate (HUB van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad en beskermer van i-MAG), Me Elinor Sisulu (skrywer en akademikus en beskermer van i-MAG), en Dr. Alet van Huyssteen (Wes-Kaapse Taalkomitee en ondervoorsitter van i-MAG).

’n Imbongi (pryssanger) sal sy opwagting maak en kulturele items sal opgevoer word deur twee skoolgroepe, die digters Peter Snyders, Abner Nyamende en Pedro Dausab, die Gebaretaal-projek en die musikant Zanele Mbude. Organisasies betrokke by i-MAG sal inligtingstafels opstel.

Mnr Sydney Zotwana, voormalige ondervoorsitter van die Wes-Kaapse Taalkomitee, sal as seremoniemeester optree.

Alle verrigtinge sal in Afrikaans, Engels, isiXhosa en Suid-Afrikaanse Gebaretaal getolk word.

I-MAG is die breedste koalisie van tale wat nog in Suid-Afrika van stapel gestuur is. Onder ons lede tel sprekers van verskeie amptelike en nie-amptelike tale en verteenwoordigers van 20 verskillende organisasies. Ons oogmerk is duidelik en in ooreenstemming met die Suid-Afrikaanse Grondwet: om veeltaligheid op alle lewensterreine te bevorder en om gemeenskappe vir daardie doel te mobiliseer.

Ons het reeds met een stem (maar in baie tale) van ons laat hoor oor kwessies soos taabeleid in die parlement en die openbare uitsaaier en ons beoog om in die toekoms nog meer en beter pogings aan te wend om die aandag te vestig op taalgelykheid as ’n belangrike prioriteit in die transformasie van die Suid-Afrikaanse samelewing.

I-MAG geniet die ondersteuning van ons beskermers, oud-president Dr Nelson Rolihlahla Mandela, PANSAT HUB Prof Cynthia Marivate, en die bekende skrywer en akademikus Me Elinor Sisulu.

Moenie hierdie geskiedkundige gebeurtenis misloop nie!

(Vir meer inligting, kontak ons sekretaris by tel. 021-887 2713, faksno. 021-887 2710, of e-pos: mag@linguasek.co.za)

Ingxelo yamajelo eendaba
ikhutshwa yi-MAG
UMbutho wokuSetyenziswa kweeLwimi eziNinzi (I-MAG)
Inyathelo elinye le-MAG ngumtsi omkhulu ekusetyenzisweni kweelwimi ezininzi eMzantsi Afrika!”

La mazwi ayichaza ngokuthe gca intsingiselo yomsitho oza kuba ngoLwesine, 21 Agasti 2003. Ngalo mhla uMbutho wokuSetyenziswa kweeLwimi ezininzi (i-MAG) uza kwaziswa eluntwini eGuga S’thebe kwaLanga, eWashington Drive (eKapa).

Lo msitho uza kuqala ngentsimbi ye-18:30 kodwa kufikwa ngentsimbi ye-18:00 ze uphele ngentsimbi yama-20:30. Emva koko iza kuba zizibiliboco ezilungiswe kumzi wokupheka okwaLanga.

Iintetho ziza kwenziwa ngaba balandelayo: umnu. Mhlobo Jadezweni (oxelenga kwiSebe leeLwimi zase-Afrika kwiYunivesithi yaseStellenbosch nonguSihlalo we-MAG), unks BP Sonjica (Usekela-mphathiswa weSebe loBuchule, iNkcubeko, iNzululwazi ne-Tekhinoloji), unj Cynthia Marivate (owongamele i-Pan South African Language Board nongumxhasi we-MAG), unks Elinor Sisulu (umbhali, usolwazi nomxhasi we-MAG) nonks Alet van Huysteen (oxelenga kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni (i-UWC) noliSekela-sihlalo we-MAG).

Kuza kuba kho imbongi, iqela labafundi eliza kwenza imiboniso yenkcubeko, kufundwe imibongo nguPeter Snyders, uAbner Nyamende noPedro Dausab, kube kho umboniso wokuthetha ngezandla (sign language project) nemvumi uZanele Mbude uza kuntyiloza. Imibutho ethabatha inxaxheba kwi-MAG iza kuba neetafile ezinengcaciso.

Usotheka uza kuba ngugqr Sydney Zotwana, owayesakuba ngusekela-sihlalo weKomiti yeeLwimi yeNtshona Koloni.

Yonke inkqubo yalo msitho iza kutolikwa ngesi-Afrikansi, ngesiNgesi, ngesiXhosa nangentetho yezandla yaseMzantsi Afrika.

I-MAG lolona manyano lukhulu lweeLwimi olwakha lwaziswa eMzantsi Afrika. Amalungu ethu aquka abathetha iilwimi ngeelwimi ezisemthethweni nezingekho mthethweni zaseMzantsi Afrika nemibutho eyahlukeneyo engama-20. Injongo yethu icacile kwaye ihambelana noMgaqo-siseko woMzantsi Afrika: ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kuzo zonke iindawo namanqanaba obomo, sikhuthaze uluntu ukuba lukwenze oko.

Sesivene (nangona sithethe ngeelwimi ezahlukeneyo) ngemicimbi efana nomthetho weelwimi epalamente nakusasazo lukawonke-wonke kwaye kwixa elizayo sijonge ukunaba siqinise kwiphulo lokuba iilwimi zilingane oko kube yinto ephambili kwizinto zenguqu kuluntu loMzantsi Afrika.

I-MAG inewonga lokuba nabaxhasi abangaba balandelayo:owayesakuba ngumongameli woMzantsi Afrika ugqr uNelson Mandela, umlawuli we-PANSALB unj Cynthia Marivate umbhali nosolwazi owaziwayo unks Elinor Sisulu.

Ungaphoswa sesi siganeko siyimbali!

(Xa ufuna ingcaciso eyongezelelekileyo ungafonela unobhala wethu ugqr Gerrit Brand, lfoni 021-887 2713, ifekisi 021-887 2710, okanye nge-imeyile mag@linguasek.co.za


boontoe


© Kopiereg in die ontwerp en inhoud van hierdie webruimte behoort aan LitNet, uitgesluit die kopiereg in bydraes wat berus by die outeurs wat sodanige bydraes verskaf. LitNet streef na die plasing van oorspronklike materiaal en na die oop en onbeperkte uitruil van idees en menings. Die menings van bydraers tot hierdie werftuiste is dus hul eie en weerspieŽl nie noodwendig die mening van die redaksie en bestuur van LitNet nie. LitNet kan ongelukkig ook nie waarborg dat hierdie diens ononderbroke of foutloos sal wees nie en gebruikers wat steun op inligting wat hier verskaf word, doen dit op hul eie risiko. Media24, M-Web, Ligitprops 3042 BK en die bestuur en redaksie van LitNet aanvaar derhalwe geen aanspreeklikheid vir enige regstreekse of onregstreekse verlies of skade wat uit sodanige bydraes of die verskaffing van hierdie diens spruit nie. LitNet is ín onafhanklike joernaal op die Internet, en word as gesamentlike onderneming deur Ligitprops 3042 BK en Media24 bedryf.